PERSONVERNPOLICY FOR OPPLÆRINGSPROGRAMMET REN UTØVER
Denne erklæringen redegjør for behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av opplæringsprogrammet Ren Utøver.

Erklæringen sier noe om hvilke personopplysninger som blir innhentet i nettportalen, hvordan de brukes, hvem som har tilgang på informasjonen, og hvordan informasjonen sikres mot uautorisert tilgang.

Din personlige informasjon er beskyttet av personopplysningsloven, og Antidoping Norge er forpliktet til å behandle denne informasjonen på en sikker måte.

1. Hvilken informasjon blir registrert, og til hvilket formål?
Den enkelte brukers navn, e-postadresse og tilknytning til særforbund oppgis i programmet. Registrering av navn og e-postadresse øker brukervennligheten til programmet og gir brukeren mulighet til å gjennomføre deler av opplæringen ved et besøk, for deretter å gjennomføre resterende opplæring ved en senere anledning.

Registrering av gjennomførte case benyttes i tillegg til statistiske formål for oppfølging og videreutvikling av programmet. Opplysninger om din gjennomføring registreres av Antidoping Norge og kan meddeles ditt registrerte særforbund. En del særforbund har videre behov for rapportering av gjennomførte case, både på antall og på spesifikke utøvere. Det er av disse grunner viktig at Antidoping Norge til en hver tid skal kunne ta ut gode rapporter.

Det er mulig å tegne seg for å motta oppsummeringer og et diplom for gjennomført Ren Utøver på e-post.

2. Hvem har tilgang til din informasjon, og hvordan brukes den?
Ved registrering av særforbundstilknytning kan ditt særforbund få informasjon om at du har gjennomført Ren Utøver. Navn og e-postadresse vil ikke bli benyttet til andre formål enn nevnt ovenfor, og ville ikke bli gjort kjent for andre.

3. Sikring av informasjon og sletting av opplysninger
All informasjon lagres på en lukket database. Siden kun e-postadresse, navn og tilhørighet til særforbund registreres, anses risikoen for misbruk av opplysningene som svært liten.

Dette programmet bygger på internasjonalt regelverk som trådte i kraft 1. januar 2015. Opplysninger vil bli slettet når programmet blir revidert igjen i henhold til nytt internasjonalt regelverk (World Anti-Doping Code), noe som normalt skjer hvert 6. år.

Antidoping Norge / mai 2015

Ren Utøver er utviklet av Antidoping Norge, i samarbeid med Anti Doping Danmark.